Since 1978
Published in Sarov (Arzamas-16), Nizhegorodskaya oblast

RUSSIAN FEDERAL
NUCLEAR CENTER -
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE
OF EXPERIMENTAL PHYSICS
 
 Русский |  English
ABOUT EDITORIAL BOARD PUBLICATION ETHICS RULES FOR AUTHORS AUTHORS ARCHIVE MOST RECENT ISSUE IN NEXT ISSUE PAPER OF THE YEAR

List of article author Shagaliev

1.A CLASS OF INTERPOLATION-INVARIANT SCHEMES FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF A HEAT CONDUCTION EQUATION

V. E. Troshchiev, R. M. Shagaliev
Vant. Ser. Metodiki i Programmy Chislennogo Resheniya Zadach Matematicheskoy Fiziki 1983. No.3. С. 73-76.


2.A STABLE ALGORITHM FOR SOLVING A 2-D HEAT CONDUCTION EQUATION BY REGION USING A NODE DIFFERENCE SCHEME

R. M. Shagaliev
VANT. Ser. Metodiki i Programmy Chislennogo Resheniya Zadach Matematicheskoy Fiziki 1984. No.3. С. 25-33.


3.SATURN TECHNIQUE FOR NUMERICAL SOLUTION OF 3-D TIME-DEPENDENT TRANSPORT EQUATION

A.V. Aleкseev, V.V. Evdokimov, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.3. С. 3-8.


4.SATURN PARALLELIZATION ALGORITHM FOR 3-D TRANSPORT EQUATION

A.V. Alekseev, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1993. No.4. С. 3-7.


5.A CONSISTENT ITERATION ACCELERATION METHOD FOR 2-D TRANSPORT EQUATIONS ON NONORTHOGONAL MESHES WITH DSn-METHOD SCHEMES

V.V. Evdokimov, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1994. No.3. С. 11-17.


6.RIGHT-HAND-SIDE-ITERATIVE METHOD FOR THE SYSTEM OF GROUP MESH MULTIDIMENSIONAL TIME-DEPENDENT DIFFUSION EQUATIONS

L. P. Fedotova, R. M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1995. No.1-2. С. 87-90.


7.ON NUMERICAL SOLUTION OF ELECTRON HYDRODYNAMICS EQUATIONS FOR HIGHLY MAGNETIZED ELECTRONS

V. P. Bashurin, A. I. Golubev, V. S. Shagalieva
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1995. No.3. С. 20-24.


8.ECRAN PROGRAM FOR COMPUTATION OF EFFECTIVE FACTOR OF NEUTRON MULTIPLICATION IN REACTOR FACILITIES

A.N. Moskvin, A.V. Nikiforova, A.P. Trubitsyn, G.G. Farafontov, R.M. Shagaliev, V.A. Shumilin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1996. No.3. С. 35-39.


9.NUMERICAL RESEARCH ON THE PARALLELIZATION ALGORITHMS FOR 3D NEUTRON DIFFUSION AND TRANSPORT COMPUTATIONS IN THE SATURN CODE ON MULTIPROCESSOR COMPUTERS

A.V. Alekseev, I.D. Sofronov, L.P. Fedotova, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1996. No.4. С. 16-23.


10.NUMERICAL STUDY OF PARALLELIZATION ALGORITHMS FOR 3-D NEUTRON DIFFUSION AND TRANSPORT CALCULATION WITH SATURN COMPLEX ON MULTIPROCESSORS

A.V. Alekseev, I.D. Sofronov, L.P. Fedotova, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1997. No.1. С. 38-39.


11.THE APPLICATION OF THE ADAPTED INDIVIDUAL PARTICLE METHOD FOR 2D ELASTIC-PLASTIC COMPUTATIONS

V.I. Delov, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1999. No.1. С. 68-74.


12.MATHEMATICAL MODELS AND TECHNIQUES FOR SOLVING MUL-TIDIMENSIONAL PROBLEMS OF PARTICLES AND ENERGY TRANSFER, IMPLEMENTED IN SATURN-3 CODES

R.M. Shagaliev, V.A. Shumilin, A.V. Alekseev, I.M. Belyakov, V.V. Evdokimov, O.A. Zvenigorodskaya, A.N. Moskvin, N.P. Pletenev, L.P. Fedotova
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1999. No.4. С. 20-26.


13.NUMERICAL STUDY OF PARALLELIZATION ALGORITHM FOR SIMULATING NEUTRON PROCESSES IN NPF ON DISTRIBUTED MEMORY MULTIPROCESSORS

A.V. Alekseev, O.A. Zvenigorodskaya, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.1. С. 8-15.


14.MATHEMATICAL SIMULATION OF 3D COMBINED PROBLEMS OF REACTOR PLANT DYNAMICS AND SAFETY USING TENAR COMPLEX

O.A. Voronova, V.V. Evdokimov, O.A. Zvenigorodskaya, M.S. Samigulin, G.G. Farafontov, R.M.Shagaliev, V.A. Shumilin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.1. С. 8-15.


15.A METHOD FOR COMPUTING HEAT CONDUCTION WITH HEAT EXCHANGE BETWEEN SUBSTANCES WITHIN MIXED CELLS

Yu.A. Bondarenko, A.R. Shagalieva, Yu.V. Yanilkin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.4. С. 26-34.


16.A METHOD FOR FINE-GRAIN PARALLELIZATION OF 2D AND 3D TRANSPORT PROBLEMS ON NON-ORTHOGONAL GRIDS

A.V. Alekseev, A.A. Nuzhdin, R.M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2001. No.2. С. 3-10.


17.COMPARATIVE COMPUTATIONS OF ONE 3D TIME-DEPENDENT TEST PROBLEM FOR THE REACTOR RBMK WITH THE CODES KORAT-3D, DINA, STEPAN AND Z3DAM (ACADEM)

O. A. Zvenigorodskaya, R. M. Shagaliev, T. V. Shemyakina, E. N. Danilova, L. N. Podlazov, N. L. Chichulin, A. V. Krayushkin, Yu. A. Tishkin, S. M. Tsareva, A. I. Zinin, V. A. Pivovarov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2001. No.4. С. 3-10.


18.NUMERICAL STUDY RESULTS FOR VARIOUS METHODS OF 2D TRANSPORT EQUATION APPROXIMATION IN ANGLE VARIABLES

R. M. Shagaliev, A. V. Alekseev, O. E. Vlasova, V. V. Evdokimov, A. V. Gichuk, E. A. Irinichev, S. V. Mzhachikh, A. A. Nuzhdin, N. P. Pleteneva, H. Scott
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2003. No.2. С. 12-20.


19.SOME METHODS OF APPROXIMATION FOR 2D TRANSPORT EQUATION BY ANGLE VARIABLES

R. M. Shagaliev, A. V. Alekseev, S. V. Mzhachikh, N. P. Pleteneva
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2003. No.2. С. 5-11.


20.NUMERICAL SOLVING THE 2D TRANSPORT EQUATION BY USING THE ADAPTIVE-BY-SPACE METHOD OF FRACTIONAL GRIDS

R. M. Shagaliev, A. V. Alekseev, I. M. Belyakov, A. V. Gichuk, V. V. Evdokimov, A. N. Moskvin, A. A. Nuzhdin, N. P. Pleteneva, T. V. Shemyakina
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2004. No.4. С. 16-26.


21.THE ADAPTIVE METHOD FOR SOLVING A MULTIDIMENSIONAL TRANSPORT EQUATION USING REFINED GRIDS IN PHASE SPACE

R. M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2004. No.4. С. 3-15.


22.COMBINED ALGORITHM OF PARALLELIZING SOLUTION OF 2-D TRANSFER EQUATION ON NONORTHOGONAL SPATIAL GRIDS

R. M. Shagaliev, I. M. Belyakov, V. A. Shumilin, A. V. Alekseev, O. V. Butneva, A. Yu. Kostenko, A. A. Nuzhdin, N. P. Pleteneva, V. Yu. Rezchikov, S. V. Subbot
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2005. No.1. С. 3-8.


23.INCh TECHNIQUE

Rinat M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2006. No.3. С. 28-36.


24.ANGLE-ADAPTIVE METHOD FOR SOLVING 2D TRANSPORT EQUATION USING NON-ORTHOGONAL SPACE GRID

R. M. Shagaliev, A. V. Alexeyev, A. I. Bochkov, A. V. Gichuk, V. V. Evdokimov, A. A. Nuzhdin, T. V. Shemyakina
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2006. No.4. С. 3-14.


25.RESULTS OF NUMERICAL STUDIES OF ANGULAR ADAPTIVE METHOD FOR SOLVING 2D RADIATION TRANSPORT EQUATION

R. M. Shagaliev, A. V. Alekseev, A. I. Bochkov, V. V. Evdokimov, E. A. Irinichev, N. P. Pleteneva, S. V. Subbot
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2007. No.1. С. 27-37.


26.THE INCOMPLETE FACTORIZATION METHOD FOR ITERATIVELY SOLVING SYSTEMS OF DIFFERENCE EQUATIONS AND ADAPTATION OF THIS METHOD TO NON-M-MATRICES

V. P. Ginkin, K. G. Chernov, Yu. G. Bartenev, Yu. A. Bondarenko, R. M. Shagaliev, E. B. Shchanikova
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2009. No.3. С. 3-17.


27.CODE SOLYARIS FOR NUMERICAL SIMULATION OF RADIATION TRANSPORT IN MULTIDIMENSIONAL STRUCTURES WITH VACUUM SPACES WITH REGARD TO GAS DYNAMIC MOTION AND OTHER PHYSICAL PROCESSES ON MULTIPROCESSORS

O. A. Abramova, A. A. Bazin, G. V. Dolgoleva, T. V. Korol’kova, S. N. Krupina, V. M. Mel’nikov, V. F. Mironova, E. A. Novikova, P. I. Pevnaya, E. I. Ryabov, I. N. Salova, B. P. Tikhomirov, Yu. A. Tsibereva, R. M. Shagaliev, B. N. Shamraev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2009. No.4. С. 12-21.


28.SOFTWARE-HARDWARE COMPLEXES BASED ON THE COMPUTER SYSTEMS WITH ARITHMETIC ACCELERATORS FOR SIMULATIONS USING THE MONTE-CARLO CODE AND MOLECULAR DYNAMICS METHOD.

B. L. Voronin, S. A. Grushin, A. K. Zhitnik, A. N. Zalyalov, S. V. Kopkin, I. A. Kryuchkov, A. G. Mal'kin, S. P. Ognev, V. I. Roslov, A. S. Rybkin, S. A. Stepanenko, R. M. Shagaliev, V. V. Yuzhakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2011. No.4. С. 66-71.


29.GENERAL-PURPOSE COMPACT SUPER-COMPUTER

Yu. G. Bartenev, V. G. Basalov, A. M. Vargin, V. I. Vyalukhin, N. A. Dmitriev, D. A. Zhukov, V. I. Igrunov, Yu. N. Korzakov, V. V. Koshelev, V. N. Lashmanov, Yu. V. Logvin, A. N. Petrik, A. G. Selaykin, G. P. Semenov, V. N. Stryukov, A. Yu. Ushakov, A. I. Chaika, S. I. Chernykh, R. M. Shagaliev, A. V. Shatokhin, S. N. Shlykov, A. L. Shmakov, D. R. Yarulin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2012. No.2. С. 78-89.


30.APPLICATION OF RUSSIAN SUPERCOMPUTER TECHNOLOGIES TO DEVELOP THE ADVANCED MODELS OF AVIATION TECHNOLOGY

M. A. Pogosjan, E. P. SavePevskikh, R. M. Shagaliev, A. S. Kozelkov, D. Yu. Strelets, A. A. Ryabov, A. V. Kornev, Yu. N. Deryugin, V. F. Spiridonov, K. V. Tsiberev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2013. No.2. С. 3-18.


31.SATURN-2005 CODE. MATHEMATICAL MODELS, ALGORITHMS AND PROGRAMS FOR MULTIDIMENSIONAL PARTICLE AND ENERGY TRANSPORT PROBLEMS

A. V. Alekseev, I. M. Belyakov, A. I. Bochkov, V. V. Evdokimov, E. A. Irinichev, V. Yu. Morozov, A. N. Moskvin, A. A. Nuzhdin, M. P. Pepelyaev, V. Yu. Rezchikov, V. V. Suchkova, R. M. Shagaliev, E. S. Sharifullin, T. V. Shemyakina, V. A. Shumilin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2013. No.4. С. 17-30.


32.NUMERICAL STUDY OF THE X-RAY TRANSPORT IN VACUUM CAVITY

V. V. Vatulin, K. A. Volkova, A. A. Kibkalo, P. I. Pevnaya, N. P. Pleteneva, R. M. Shagaliev
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2020. No.2. С. 33-44.


33.METHODOLOGICAL APPLICATION TESTS DEVELOPED AT RFNC-VNIIEF FOR NUMERICALLY STUDYING PARAMETERS OF HPC SYSTEMS

A. V. Alekseev, S. P. Belyaev, A. I. Bochkov, A. N. Bykov, M. V. Vetchinnikov, A. N. Zalyalov, A. A. Nuzhdin, S. P. Ognev, N. S. Samsonova, I. S. Sapronov, I. N. Chistyakova, T. V. Shemyakina, R. M. Shagaliev, Yu. V. Yanilkin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2020. No.2. С. 86-100.


34.NONLIENEAR CONSISTENT METHOD (NC-METHOD) TO ACCELERATE CONVERGENCE OF ITERATIONS FOR TRANSPORT EQUATION

R. M. Shagaliev, A. A. Busalov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2021. No.2. С. 3-10.


[ Back ]
 
© FSUE "RFNC-VNIIEF", 2000-2024