Since 1978
Published in Sarov (Arzamas-16), Nizhegorodskaya oblast

RUSSIAN FEDERAL
NUCLEAR CENTER -
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE
OF EXPERIMENTAL PHYSICS
 
 Русский |  English
ABOUT EDITORIAL BOARD PUBLICATION ETHICS RULES FOR AUTHORS AUTHORS ARCHIVE MOST RECENT ISSUE IN NEXT ISSUE PAPER OF THE YEAR

List of article author Shcherbakov

1.Thermonuclear reaction excitation at the focal point of a precision spherical explosive charge

Aleksandrov V.A., Anisimov A.N., Arinin A.N., Arifov M.I., Babadey S.M., Balzhinimaev G.B., Belkin M.V., Budnikov I.N., Volchenko O.I., Gorbachev V.M., Danov V.M., Dudin V.I., Dudin I.F., Zababakhin E.N., Zamyatnin Yu.S., Zotov E.V., Kashirskiy E.V., Klopov B.A., Kodola B.E., Kozyrev A.S., Kostyleva V.E., Krasovskiy G.B., Kruchinin V.A., Lavrovskiy Yu.D., Meshkov E.E., Morozov I.V., Mokhov V.N., Mochalov A.P., Mkhitaryan L.S., Nikiforov V.V., Novikov V.V., Pevnitskiy A.V., Petushkov V.S., Popov V.V., Popov N.A. Ryabev L.D., Rozanov V.T., Stasko V.T., Timonin L.M., Tolshmyakov A.I., Khlebnikov A.K., Shcherbakov V.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 1992. No.4. С. 92-93.


2.ON THE USE OF MACHINE LEARNING TO MAINTAIN THE SPATIAL GRID QUALITY IN SOLVING GAS DYNAMICS PROBLEMS

A. V. Babanov, A. V. Voevodin, A. N. Shcherbakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2022. No.2. С. 53-60.


[ Back ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© FSUE "RFNC-VNIIEF", 2000-2024