Since 1978
Published in Sarov (Arzamas-16), Nizhegorodskaya oblast

RUSSIAN FEDERAL
NUCLEAR CENTER -
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE
OF EXPERIMENTAL PHYSICS
 
 Русский |  English
ABOUT EDITORIAL BOARD PUBLICATION ETHICS RULES FOR AUTHORS AUTHORS ARCHIVE MOST RECENT ISSUE IN NEXT ISSUE PAPER OF THE YEAR

List of article author Shmakov

1.COMPUTATION OF ANISOTROPIC GROUP CONSTANTS OF RDK AND RAK CODES

G. V. Lukin, V. M. Shmakov
VANT. Ser. Metodiki i Programmy Chislennogo Resheniya Zadach Matematicheskoy Fiziki 1986. No.1. С. 42-44.


2.LIBRARIES OF THE SET OF SOFTWARE CONSTANTS FOR KOBRA COMPUTATIONS. USADE OF ENDL, ENDF LIBRARIES

Ya. Z. Kandiyev, E. S. Kuropatenko, G. V. Lukin, Е. I. Cherepanova, V. M. Shmakov
VANT. Ser. Metodiki i Programmy Chislennogo Resheniya Zadach Matematicheskoy Fiziki 1986. No.1. С. 45-47.


3.ON A DERIVATION OF GENERALIZED TRANSPORT APPROXIMATION

V. M. Shmakov
VANT. Ser. Metodiki i Programmy Chislennogo Resheniya Zadach Matematicheskoy Fiziki 1986. No.1. С. 75-77.


4.EFFICIENT CROSS-SECTIONS OF PHOTON INTERACTION WITH A NOHOMOGENEOUS ABSORB ING MEDIUM

F. M. Shmakov
VANT. Ser. Metodiki i Programmy Chislennogo Resheniya Zadach Matematicheskoy Fiziki 1988. No.1. С. 75-79.


5.D-DIAGRAMS: A GRAPHIC MEANS FOR DATA DESCRIPTION

V. N. Ogibin, V. H. Shmakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc. 1989. No.1. С. 3-8.


6.DETERMINING GROUP CONSTANTS AND ACCOUNTING SCATTERING ANISOTROPY

V. М. Shmakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc. 1989. No.1. С. 48-51.


7.BAS CONSTANT SYSTEM REPRESENTATION IN THE ENDL FORMAT

E. I. Cherepanova, V. М. Shmakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Rroc 1989. No.2. С. 78-79.


8.SINARA SOFTWARE PACKAGE FOR NUMERICAL SIMULATION OF EMERGENCY PROCESS DYNAMICS IN FAST REACTORS

V. V. Gadzhieva, N. V. Gorin, A. V. Kim, S. Yu. Kuzmin, S. N. Lebedev, T. V. Lebedeva, G.V. Orlov, V. N. Pisarev, N. V. Ptitsyna, E.M. Romanova, V. V. Rykovanova, O. V. Stryakhnina, E. A. Sozinov, A. A. Shestakov, V. M. Shmakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.2. С. 63-73.


9.SINARA SOFTWARE PACKAGE FOR COMPUTER SIMULATION OF EMERGENCY PROCESS DYNAMICS IN FAST NEUTRON REACTORS

V. V. Gadzhieva, N. V. Gorin, A. V. Kim, S. Yu. Kuzmin, S. N. Lebedev, T. V. Lebedeva, G.V. Orlov, V. N. Pisarev, N. V. Ptitsyna, E.M. Romanova, V. V. Rykovanova, O. V. Stryakhnina, E. A. Sozinov, A. A. Shestakov, V. M. Shmakov
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2000. No.3. С. 25-35.


10.GENERAL-PURPOSE COMPACT SUPER-COMPUTER

Yu. G. Bartenev, V. G. Basalov, A. M. Vargin, V. I. Vyalukhin, N. A. Dmitriev, D. A. Zhukov, V. I. Igrunov, Yu. N. Korzakov, V. V. Koshelev, V. N. Lashmanov, Yu. V. Logvin, A. N. Petrik, A. G. Selaykin, G. P. Semenov, V. N. Stryukov, A. Yu. Ushakov, A. I. Chaika, S. I. Chernykh, R. M. Shagaliev, A. V. Shatokhin, S. N. Shlykov, A. L. Shmakov, D. R. Yarulin
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc 2012. No.2. С. 78-89.


[ Back ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© FSUE "RFNC-VNIIEF", 2000-2024