Since 1978
Published in Sarov (Arzamas-16), Nizhegorodskaya oblast

RUSSIAN FEDERAL
NUCLEAR CENTER -
ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE
OF EXPERIMENTAL PHYSICS
 
 Русский |  English
ABOUT EDITORIAL BOARD PUBLICATION ETHICS RULES FOR AUTHORS AUTHORS ARCHIVE MOST RECENT ISSUE IN NEXT ISSUE PAPER OF THE YEARIssue No 4, 1992


Magnetic cumulation of energy (history and the current state)

Pavlovskiy A.I., Lyudaev R.Z.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 3-18.

      
Some problems of the high-temperature process physics

Romanov Yu.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 19-22.

      
On the progress in developing high-power magnetic-explosion sources of energy for the magnetic compression of a thermonuclear target

Chernyshev V.K., Mokhov V.N.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 23-32.

      
The Potok family of magnetic explosion generators

Chernyshev V.K., Protasov M.S., Shevtsov V.A., Piskarev P.N., Zharinov E.I., Volkov G.I., Vakhrushev V.V., Ivanov V.A., Demidov V.A., Pak S.V., Bidylo N.P., Grinevich B.E., Pogorelov V.P., Petrukhin A.A., Kuzyaev A.I., Yakubov V.B., Shpagin V.I.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 33-41.

      
Studying the behavior of liner ponderomotive units used as a driver in a system with magnetic compression

Chernyshev V.K., Mokhov V.N., Protasov M.S., Yakubov V.B., Petrukhin A.A., Buyko A.M., Kuzyaev A.I., Volkov G.I., Pavlovskiy E.S., Grinevich B.E., Garanin S.F., Mamyshev V.I., Vakhrushev V.V., Shevtsov V.A., Demidov V.A., Piskarev P.N., Pogorelov V.P.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 42-50.

      
Nonthreshold radiation biological effects and nuclear explosions in air

Adamskiy V.B.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 51-52.

      
ADS and LF

Popov N.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 53-54.

      
Nonequilibrium processes in laser targets with inverted coronas

Bessarab A.V., Gaydash V.A., Dolgoleva G.V., Zhidkov N.V., Zaretskiy A.I., Izgorodin V.M., Kirillov G.A., Kochemasov G.G., Kunin A.V., Litvin D.N., Murugov V.M., Nasyrov G.F., Punin V.T., Rogachev V.G., Sukharev S.A., Sennik A.V., Suslov N.A., Tachaev G.V., Shemyakin V.I.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 55-58.

      
About the ignition problems in laser fusion

Mkhitaryan L.S.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 59-61.

      
Iskra-5 120-TW laser facility

Punin V.T.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 62-67.

      
Methods and equipment for plasma diagnostics on the Iskra-5 laser facility

Abzaev F.M., Bessarab A.V., Kirillov G.A., Kochemasov G.G., Kunin A.V., Zhidkov N.V., Lazarchuk V.P., Litvin D.N., Murugov V.M., Nikitin I.N., Petrov S.I., Punin V.T., Sennik A.V., Suslov N.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 68-73.

      
The LF program investigations using direct-drive targets on the Iskra-5 laser facility

Belkov S.A., Kochemasov G.G.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 74-78.

      
Iskra-4M high-power iodine laser for laser fusion

Sukharev S.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 79-82.

      
Static solutions to the Einstein equation

Kholin S.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 83-84.

      
Radiation in electrodynamics and the Yang-Mills theory

Kosyakov B.P.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 85-91.

      
Thermonuclear reaction excitation at the focal point of a precision spherical explosive charge

Aleksandrov V.A., Anisimov A.N., Arinin A.N., Arifov M.I., Babadey S.M., Balzhinimaev G.B., Belkin M.V., Budnikov I.N., Volchenko O.I., Gorbachev V.M., Danov V.M., Dudin V.I., Dudin I.F., Zababakhin E.N., Zamyatnin Yu.S., Zotov E.V., Kashirskiy E.V., Klopov B.A., Kodola B.E., Kozyrev A.S., Kostyleva V.E., Krasovskiy G.B., Kruchinin V.A., Lavrovskiy Yu.D., Meshkov E.E., Morozov I.V., Mokhov V.N., Mochalov A.P., Mkhitaryan L.S., Nikiforov V.V., Novikov V.V., Pevnitskiy A.V., Petushkov V.S., Popov V.V., Popov N.A. Ryabev L.D., Rozanov V.T., Stasko V.T., Timonin L.M., Tolshmyakov A.I., Khlebnikov A.K., Shcherbakov V.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 92-93.

      
Plasma pinches on earth and in space

Trubnikov B.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 94-98.

      
A.D. Sakharov: The initiator of controlled nuclear fusion experiments in our country

Golovin I.N.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 99-104.

      
Memories (1950-1955)

Vladimirov V.S.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 105-109.

      
P-adic numbers in mathematical physics

Vladimirov V.S.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 110-110.

      
Mathematical modeling at VNIIEF

Sofronov I.D.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 111-114.

      
Nonsteady-state multicomponent flows

Kuropatenko V.F.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 115-124.

      
An improved Bohr model of atom for the simulation of multi-electron ions

Nadykto B.A.
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 1992. No 4. P. 125-134.

      
[ Back ]
 
 
© FSUE "RFNC-VNIIEF", 2000-2024